Miedzynarodowa Konferencja - EuCuComm 2024

____________Europejska Wspólnota Kultury_______________

Organizing Committee

The Organising Committee consists of:
 
Królewicz C.
Ałykow K.
Napiórkowska-Ałykow M.
Stępień B.
Kapałczyński W.
 
The Evangelical-Lutheran Parish in Luban (Poland)
Association of Monument Conservators (Poland)
Association of Monument Conservators (Poland)
The Evangelical-Lutheran Parish in Luban (Poland)
Association of Monument Conservators (Poland)