Miedzynarodowa Konferencja - EuCuComm 2024

____________Europejska Wspólnota Kultury_______________

Organisationskomitee

Das Organisationskomitee besteht aus:
 
Królewicz C.
Ałykow K.
Napiórkowska-Ałykow M.
Stępień B.
Kapałczyński W.
 
Evangelisch-Augsburgische Kirchengemeinde in Lubań (Polen)
Verband der Denkmalschützer (Polen)
Verband der Denkmalschützer (Polen)
Evangelisch-Augsburgische Kirchengemeinde in Lubań (Polen)
Verband der Denkmalschützer (Polen)