Miedzynarodowa Konferencja - EuCuComm 2024

____________Europejska Wspólnota Kultury_______________

Komitet Organizacyjny

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
 
Królewicz C.
Ałykow K.
Napiórkowska-Ałykow M.
Stępień B.
Kapałczyński W.
 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu (Polska)
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (Polska)
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (Polska)
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu (Polska)
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (Polska)