Miedzynarodowa Konferencja - EuCuComm 2024

____________Europejska Wspólnota Kultury_______________

Dawny kościół ewangelicki w Nowogrodźcu

  
  
Dawny kościół ewangelicki w Nowogrodźcu jest obecnie wielofunkcyjną salą koncertową, w której mieści się Centrum Kultury i Sztuki „MUZA”. Historia dawnego kościoła rozpoczęła się 17 lipca 1885 roku, kiedy to w obecności ówczesnego ks. Pastora Fryderyka Wilhelma Bocka położono kamień węgielny, a już 10 listopada 1886 roku ukończono jego budowę. Kościół służył ewangelikom do 1945 roku. Skutki działań zbrojnych podczas II wojny światowej nie ominęły także Nowogrodźca. Wiele zabytków uległo zniszczeniu, a część zmieniła swoje przeznaczenie, dostosowując się do potrzeb lokalnego środowiska. Tak też się stało z kościołem, który przez niemal 30 następnych lat XX wieku funkcjonował jako sala gimnastyczna. Po wybudowaniu w Nowogrodźcu nowoczesnej hali sportowej, sala gimnastyczna w murach zabytkowego kościoła została wyłączona z tej formy działalności i przez kilka lat eksploatowana była w minimalnym zakresie. Postępujący proces degradacji obiektu, przy stałych kosztach jego utrzymania, stanowił podstawę do podjęcia decyzji o gruntownej przebudowie. Podjęte w 2002 roku prace remontowe zaingerowały jednak zbyt głęboko w architekturę formy i doprowadziły do zachwiania jej estetyki.

W  2017 roku rozpoczęto prace budowlane zmierzające do transformacji budynku w wielofunkcyjną salę o charakterze kulturalno-artystycznym. Wyremontowany został również teren wokół budynku, dzięki czemu powstał parking, a także miejsce do organizacji imprez plenerowych. Odtworzone zostało także dawne wejście od strony ulicy Lubańskiej. W nowo powstałym obiekcie, który pomieści ponad 220 osób organizowane są  m.in. koncerty, wystawy, spektakle, konferencje, a także projekcje filmowe. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt akustyczny, który pozwala na profesjonalne nagłośnienie szerokiej gamy wydarzeń. Gmina i Miasto Nowogrodziec zyskały więc przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń dotyczących szeroko pojętej kultury i sztuki.