Miedzynarodowa Konferencja - EuCuComm 2024

____________Europejska Wspólnota Kultury_______________

Miejsce

Miejscem konferencji Europejska Wspólnota Kultury w roku 2024 będzie miasto Bautzen (Budziszyn), górnołużycki Budyšin, którego nazwa do 3. czerwca 1868 roku oficjalnie brzmiała Budissin. To duże miasto powiatowe we wschodniej Saksonii, które położone jest nad rzeką Szprewą i jest siedzibą powiatu Bautzen. Liczący około 38 000 mieszkańców Budziszyn jest historyczną stolicą Górnych Łużyc jak również największym miastem w powiecie i drugim co do wielkości na Górnych Łużycach. W obrębie Starego Miasta mieści się Muzeum Serbołużyckie (Serbski muzej), mieści się w dawnym domu solnym na zamku Ortenburg. Dzisiejszy budynek muzeum został wzniesiony w 1782 roku jako magazyn soli i przebudowany do obecnej formy w 1869 roku. Od 1835 r. działał tu Królewski Saski Sąd Apelacyjny jako najwyższy organ sądowniczy na Górnych Łużycach oraz Królewski Urząd Powiatowy. Ze względu na fakt, że pierwszy dom Serbołużyczan został zniszczony w 1945 roku, budynek został wybrany w 1976 roku jako godna oprawa architektoniczna dla Muzeum Serbołużyckiego, chociaż w rzeczywistości miał niewielki związek historyczny z Serbołużyczanami.

Wystawy muzeum dostarczają informacji o pochodzeniu, języku, historii, sztuce i literaturze, stylu życia i zwyczajach Serbołużyczan. Konferencja odbędzie się w jego wnętrzu w sali balowej.