Miedzynarodowa Konferencja - EuCuComm 2024

____________Europejska Wspólnota Kultury_______________

Terminy

15 marzec 2024 – rozpoczęcie nadsyłania abstraktów
30 kwietnia 2024ostateczny termin nadsyłania abstraktów  Pobierz Abstract Template >>>
do 10 maja 2024– informacja o akceptacji abstraktów
1 maja 2024 – rozpoczęcie nadsyłania artykułów
30 czerwca 2024 ostateczny termin nadsyłania artykułów
do 10 lipca 2024– informacja o akceptacji artykułów
1 sierpnia 2024– ostateczny termin rejestracji uczestników