Miedzynarodowa Konferencja - EuCuComm 2023

____________Europejska Wspólnota Kultury_______________

Terminy

 

15 marzec 2023           – rozpoczęcie nadsyłania abstraktów
30 kwietnia 2023 ostateczny termin nadsyłania abstraktów
1 maja 2023                 – informacja o akceptacji abstraktów
1 maja 2023                 – rozpoczęcie nadsyłania artykułów
15 czerwca 2023  – ostateczny termin nadsyłania artykułów
1 lipca 2023                  – informacja o akceptacji artykułów
1 sierpnia 2023            – ostateczny termin rejestracji uczestników