European Culture Commonwealth EuCuComm 2021

Tematyka konferencji

Konferencja EuCuComm ma na celu umożliwienie zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy wydarzeniami historyczno-społecznymi oraz sztuką, w tym architekturą, będącą ich odbiciem, poprzez przedstawienie różnych punktów widzenia na procesy kształtujące współczesne wyobrażenie o szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym Europy.

Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w roku 2019. Więcej w archiwum >>>
Druga edycja zaplanowana na rok 2020 została z powodu pandemii przesunięta na rok 2021.

EuCuComm 2021 – Sposób użytkowania kościołów w Europie po ich desakralizacji

Tematem wiodącym konferencji EuCuComm 2021 jest „Sposób użytkowania kościołów w Europie po ich desakralizacji”. Wiąże się on z wieloma aspektami, nie tylko natury technicznej, ale również etycznej, teologicznej czy też kulturowej.

Kościoły zmieniające swą funkcję przeważnie są to obiekty stanowiące trwałe dziedzictwo kulturowe i jako takie wymagają właściwego podejścia zarówno w kwestii ich przebudowy celem dostosowania do nowych funkcji, ale może przede wszystkim jako wielowiekowe miejsce kultu oraz jednocześnie świadectwo czasów minionych, które powinno pozostać utrwalone.

Konferencja EuCuComm 2021 ma na celu umożliwienie zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy wydarzeniami historyczno-społecznymi oraz będącą ich odbiciem sztuką, w tym architekturą, poprzez przedstawienie różnych punktów widzenia na procesy kształtujące współczesne wyobrażenie o szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym Europy.

Zagadnienia:

· Dziedzictwo architektoniczne i aspekty historyczne
· Aspekty społeczne, kulturalne, religijne i ekonomiczne
· Nauka oparta na przeszłości
· Wartościowanie budynków zabytkowych
· Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
· Dziedzictwo kulturowe a turystyka
· Pomiary i monitoring uszkodzeń konstrukcji zabytkowych
· Problemy konserwatorskie
· Zabytkowe konstrukcje
· Nowe materiały i technologie w ochronie zabytków
· Symulacje i modelowanie
· Zmiana funkcji budynków zabytkowych
· Zasady ochrony zabytków
· Wytyczne i przepisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego
· Dostosowanie obiektów zabytkowych do wymagań współczesnych
· Architektura lokalna

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski.

Język publikacji: angielski.