European Culture Commonwealth EuCuComm 2021

Abstrakty i artykuły

Autorzy chcący wziąć udział w konferencji proszeni są o przesłanie abstraktu oraz artykułu w języku angielskim na adres: paper@eucucomm.eu
Program konferencji będzie zawierał jedynie artykuły zaakceptowane przez recenzentów.
Artykuły powinny koncentrować się na tematach, związanych z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym, wymienionych w tematyce konferencji.
Warunkiem publikacji artykułu jest rejestracja min. jednego autora jako uczestnika.

Wybrane artykuły po recenzji będą opublikowane w kwartalniku

Wiadomości Konserwatorskie – JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/

Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation jest indeksowany przez bazę BazTech, BazHum, Pol-INDEX, Index Copernicus oraz SCOPUS.

Punkty MNISW: 100