European Culture Commonwealth EuCuComm 2021

Abstrakty i artykuły

Autorzy chcący wziąć udział w konferencji proszeni są o przesłanie abstraktu oraz artykułu w języku angielskim na adres: paper@eucucomm.eu
Program konferencji będzie zawierał jedynie artykuły zaakceptowane przez recenzentów.
Artykuły powinny koncentrować się na tematach, związanych z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym, wymienionych w tematyce konferencji.
Warunkiem publikacji artykułu jest rejestracja min. jednego autora jako uczestnika.

Artykuły po recenzji będą opublikowane w kwartalniku Wiadomości konserwatorskie – JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION