Miedzynarodowa Konferencja - EuCuComm 2024

____________Europejska Wspólnota Kultury_______________

Edycje konferencji EuCuComm

  
Pierwsza edycja konferencji EuCuComm miała miejsce w roku 2019. Z powodu pandemii COVID-19 kolejne edycje musiały być odwoływane. W roku 2023 stała się możliwa organizacja drugiej edycji. Osoby zainteresowane pierwszą i drugą edycją mogą zapoznać się z jej tematyką i przebiegiem.