European Culture Commonwealth EuCuComm 2019

Tematyka konferencji

Konferencja EuCuComm 2019 ma na celu umożliwienie zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy wydarzeniami historyczno-społecznymi oraz sztuką, w tym architekturą, będącą ich odbiciem, poprzez przedstawienie różnych punktów widzenia na procesy kształtujące współczesne wyobrażenie o szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym Europy.

Doskonałym przykładem przenikania się i uzupełniania wzajemnych relacji i wpływów na skalę europejską jest teren historycznego pogranicza Śląsko-Saksońsko-Czeskiego, w znaczącej mierze pokrywającego się z dzisiejszym układem granic Polsko-Czesko-Niemieckich, oraz rozgrywające się na nim wydarzenia i ich odzwierciedlenie w sztuce. Kościoły graniczne i ucieczkowe, historia ich powstania i przekształceń są znakomitym przykładem wzajemnego sprzężenia relacji czynników materialnych i niematerialnych, mających wpływ na różny ich odbiór przez im współczesnych oraz dzisiejszych mieszkańców terenów pogranicza i Górnych Łużyc.

Zagadnienia:

· Dziedzictwo architektoniczne i aspekty historyczne
· Aspekty społeczne, kulturalne, religijne i ekonomiczne
· Nauka oparta na przeszłości
· Wartościowanie budynków zabytkowych
· Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
· Dziedzictwo kulturowe a turystyka
· Pomiary i monitoring uszkodzeń konstrukcji zabytkowych
· Problemy konserwatorskie
· Zabytkowe konstrukcje ceglane
· Zabytkowe konstrukcje drewniane
· Nowe materiały i technologie w ochronie zabytków
· Symulacje i modelowanie
· Zmiana funkcji budynków zabytkowych
· Zasady ochrony zabytków
· Wytyczne i przepisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego
· Dostosowanie obiektów zabytkowych do wymagań współczesnych
· Architektura lokalna

Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski.

Język publikacji: angielski.

Wydawnictwo konferencyjne planowane jest w formie monografii.

Pobierz >>> EuCuComm flyer PL