European Culture Commonwealth EuCuComm 2020

Abstrakty i artykuły

Autorzy chcący wziąć udział w konferencji proszeni są o przesłanie abstraktu oraz artykułu w języku angielskim. Więcej informacji na stronie internetowej EuCuComm.eu
Program konferencji będzie zawierał jedynie artykuły zaakceptowane przez recenzentów.
Artykuły powinny koncentrować się na tematach, związanych z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym, wymienionych powyżej.
Warunkiem publikacji artykułu jest rejestracja min. jednego autora jako uczestnika.